برج خنک کننده مخروطی

برج خنک کننده معمولی Cooling Tower یکی دیگر از تجهیزات کاربردی در راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع هوا به کار برده می شود. شرکت بی تی ان با توجه به نوع پروژه، قادر به پیاده سازی انواع برج خنک کننده می باشند.  برج های خنک کننده بر مبنای مسیر جریان آب و هوا و همچنین شیوۀ ساخت و انتقال حرارت در دسته بندی متفاوت قرار گرفته می شود. برج خنک کننده در اشکال متفاوت راه اندازی می شود که رایج ترین آنها عبارتند از : برج خنک کننده معکب و برج خنک کننده مخروطی می باشند. جهت سفارش و خرید برج خنک کننده معمولی بایستی یک سری نکات مهم منجمله مشخصات فنی مرتبط به راه اندازی پروژه تعیین گردد.

اساس کار برج خنک کننده معمولی، انتقال گرما بر پایۀ اصول اولیۀ پروسۀ تبخیر می باشد. لازم به ذکر است که در این فرآیند، حجم قابل توجهی از آب خنک می شود تا بدین وسیله بتوانند از آن به عنوان آب ورودی به دیگر تجهیزات موجود در سیستم تهویۀ مطبوع بهره گرفته شود. بیشترین کاربرد خنک کننده معمولی را می توان در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، پالایشگاه ها و نیروگاه ها مشاهده نمود. متناسب با شرایط آب و هوایی محل راه اندازی تأسیسات صنعتی، تلاش می شود که تجهیزات مناسب و کاربردی مورد استفاده قرار گرفته شوند.

عملکرد برج خنک کننده معمولی

قسمتی از برج خنک کننده معمولی با قطعات پرکن همچون پوشال ها در کلر آبی پر شود. آب بر روی این پرکن ها اسپری می شود تا بدین وسیله بتوان آنها را خنک نمود. هدف از به کارگیری پرکن درون سیستم های برج خنک کننده معمولی، افزایش سطح و زمان تماس بین هوا و آب می باشد. چنین تجهیزاتی بر مبنای نحوۀ عملکرد و کاربردی که می توانند داشته باشند در دسته بندی متفاوت ساخته می شوند.

 • دسته بندی برج خنک کننده معمولی بر مبنای حرکت هوا و آب عبارتند از :
 • جریان متقاطع
 • جریان ناهم جهت
 • دسته بندی برج خنک کننده معمولی بر مبنای نوع مکش هوا عبارتند از :
 • مکش طبیعی
 • مکش مکانیکی
 • دسته بندی برج خنک کننده معمولی بر مبنای روش انتقال حرارت عبارتند از :
 • برج خنک کننده خشک
 • برج خنک کننده خیس یا مدار باز
 • برج خنک کننده مدار بسته

هر کدام از آنها را مهندسین پس از بررسی وضعیت محل راه اندازی برج خنک کننده معمولی انتخاب نموده و اجرا می نمایند. بدین ترتیب صنایع مختلف متناسب با مساحت محیط می توانند درخواست خرید برج خنک کننده معمولی را از طریق شرکت بی تی ان داشته باشند.

خرید برج خنک کننده معمولی

خرید برج خنک کننده معمولی منطبق بر یک سری محاسبات اولیه و در نظر گرفتن پارامترهایی همچون موارد ذیل صورت می گیرد :

 • دبی آب در گردش
 • حداکثر دمای مرطوب محیط
 • میزان دمای خروجی از برج خنک کننده
 • میزان دمای ورودی آب به داخل برج خنک کننده

جهت راه اندازی برج خنک کننده معمولی، نحوۀ راه اندازی بر مبنای نرم افزار مخصوص و یا استفاده از نمودار صورت می پذیرد.

قیمت برج خنک کننده معمولی

قیمت برج خنک کننده معمولی بر پایۀ پارامترها و شاخص های متعددی تعیین می گردد. خرید برج خنک کننده معمولی به منظور کاربرد آب خنک در فرآیند تولید در سیستم های مختلف می باشد. جهت راه اندازی سیستم های برج خنک کننده، هزینه های جانبی دیگری همچون طراجی، اجرای لوله کشی و هزینۀ تأمین آب و راه اندازی زیرساخت فوندانسیون برج خنک کننده نیز محاسبه می گردد. در حال حاضر جهت راه اندازی و استعلام هزینۀ برج خنک کننده معمولی می توانید با کارشناسان مجرب شرکت بی تی ان تماس گرفته و مشورت نمائید.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :