چیلر اسکرال آب خنک

چیلر اسکرال آب خنک نیز یکی دیگر از انواع چیلر تراکمی محسوب می گردد. شرکت بی تی ان با توجه به تجربیات و تخصصی که از آن برخوردار هستند، قادر به طراحی، ساخت و نصب چیلر اسکرال آب خنک با ظرفیت های متفاوت می باشند. این نوع چیلر وظیفۀ خنک سازی آب سیستم های برودتی را بر عهده دارند. به دلیل استفاده از کندانسور در طراحی این نوع چیلرها، با عنوان چیلر تراکمی آب خنک شناخته می شوند. کاربرد اصلی کندانسور در ساخت چیلر اسکرال آب خنک، این است که از آب به عنوان خنک کردن مبرد و تبدیل آن به مایع استفاده می گردد.

لازم به ذکر است که در طراحی چیلر تراکمی آب خنک، از کندانسور برای خروج آب سرد به برج خنک کننده استفاده می گردد. این نوع چیلرها با انرژی الکتریکی کار می کنند چون در دو محدوده تبریدی طراحی می شوند که عبارتند از :

 • چیلر اسکرال آب خنک با ظرفیت متوسط 20 الی 80 تن
 • چیلر اسکرال آب خنک با ظرفیت زیاد 100 الی 1000 تن

عملکرد چیلر اسکرال آب خنک

سیکل چیلر اسکرال آب خنک به نحوی است که قابلیت فرآیند سرمایش را در طی 4 گام دارد :

 1. فرآیند تراکم به وسیلۀ کمپرسور
 2. اجرای چگالش به وسیلۀ کندانسور
 3. ایجاد اختناق توسط شیر انبساط
 4. تبخیر آب به وسیلۀ اواپراتور

عملکرد چیلر اسکرال آب خنک به نحوی است که گاز مبرد به واسطۀ کمپرسور متراکم و سپس داخل پوستۀ کندانسور قرار می گیرد. در گام بعدی حرارت خود را از دست داده و به قسمت برج خنک کننده که داخل کویل کندانسور است، منتقل می شود. طی این فرآیند، مبرد به مایع تبدیل می شود تا بدین وسیله بتواند به واسطۀ شیر انبساط، فشار خود را از دست داده و دمای سیال کاهش یابد.

آب درون چیلر اسکرال آب خنک، وارد کویل اوپراتور می شود که در نتیجۀ این فرآیند، مقداری از دمای آب کاهش یافته و مبرد تبخیر می شود و مخلوطی از گاز و مایع وارد اواپراتور می گردد. بعد از ورود مبرد به داخل اواپراتور، آب سردی که وارد این قطعه می شود، باعث تبادل حرارتی می گردد و نتیجۀ دمای آب پس از تبادل حرارت کاهش می یابد و آب سرد از دستگاه چیلر خارج می شود.

خرید چیلر اسکرال آب خنک

خرید چیلر اسکرال آب خنک بر مبنای ظرفیت مورد نظر، بودجه و نوع کارایی آن صورت می پذیرد. اجزای اصلی تشکیل دهندۀ چیلر اسکرال آب خنک عبارتند از :

 • پمپ
 • کمپرسور
 • کندانسور
 • شیر انبساط
 • مبرد و لوله کشی
 • تجهیزات برج خنک کننده

با این تفاسیر، تمایز میان چیلرهای آب خنک و هوا خنک، نوع کندانسور آبی و برج خنک کننده به کار رفته درون سیستم می باشد. در ساخت چیلر اسکرال آب خنک از انواع کندانسور منجمله موارد ذیل بهره گرفته می شوند :

 • کندانسور پوسته و لوله
 • کندانسور دو مبدل
 • کندانسور صفحه ای
 • کندانسور پوسته و کویل مارپیچ

قیمت چیلر اسکرال آب خنک

قیمت چیلر اسکرال آب خنک بر اساس نوع طراحی و ظرفیت آن مشخص می گردد. نکات فراوانی در خصوص نحوۀ اجرا و خرید چیلر اسکرال آب خنک وجود دارد که متخصصین امر از آن ها آگاه هستند. روش طراحی، نوع ساختار، کیفیت متریال خام اجزای تشکیل دهنده و میزان گنجایش و خروجی آن عوامل مؤثر در هزینۀ چیلر اسکرال آب خنک به شمار می روند. بدیهی است که قیمت چیلرهای تراکمی نسبت به نوع ساختاری که دارند، تعیین می گردند. بنابراین در صورت تمایل به راه اندازی سیستم سرمایشی در صنایع مختلف، می توانید از تجربۀ سال ها فعالیت مداوم شرکت بی تی ان ، با حداقل دستمزد و قیمت بهره مند گردید.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :